Medisch Centrum Maarheeze

Kijkakkers 30
6026 ER MAARHEEZE

info@fysiomaarheeze.nl
www.fysiomaarheeze.nl

0495 592 406

Geriatrie Fysiotherapie

Mensen die ouder en minder beweeglijk worden, kunnen daardoor belemmeringen en eventueel klachten ervaren in hun dagelijks leven. De geriatrie fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in deze doelgroep en is dus bij uitstek geschikt om deze mensen te behandelen. Bij Fysio Maarheeze is msc Mariska Haazen hierin gespecialiseerd.

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor mensen met een meestal hoge leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld door een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, een spierziekte of een gebroken heup beperkingen gaan ervaren in het dagelijks bewegen.

Mariska Haazen werkt vanuit haar specifieke kennis met deze doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in het dagelijks leven.

De geriatrie fysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en eventuele mantelzorgers. Zij worden geinformeerd over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen. Indien gewenst worden zij begeleid in het geven van hun hulp.

Vaak zijn er meerdere zorgverleners betrokken bij de patient. Mariska Haazen is onderdeel van het ouderen kernteam Maarheeze. Hierdoor is er sprake van een optimale samenwerking tussen de betrokken zorgverleners.