Medisch Centrum Maarheeze

Kijkakkers 30
6026 ER MAARHEEZE

info@fysiomaarheeze.nl
www.fysiomaarheeze.nl

0495 592 406

Wat is het Keurmerk Fysiotherapie?

Keurmerk Fysiotherapie is een onafhankelijke stichting met de ambitie om fysiotherapeuten inzicht te geven in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, als start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan. 

Het Keurmerk zorgt ervoor dat fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen herkenbaar zijn voor patiënten, zorgverzekeraars en overheid.

Het borgen van de kwaliteit gebeurt middels een periodieke audit waarin door een onafhankelijke commissie wordt getoetst of wij voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen.

Hoe werkt het Keurmerk?

Kwaliteit kan het beste worden afgemeten aan de inspanningen die zorgverleners leveren om aan hun kwaliteit te werken. De beste garantie voor topkwaliteit zorg is faciliteren dat fysiotherapeuten vanuit hun eigen drive aantoonbaar werken aan kwaliteit in een lerende veilige omgeving en dat aantoonbaar en inzichtelijk maken:

‘Hoe doe ik het nu en wat kan nog beter?’

De kern van het Keurmerk is peer review. Peer review wordt ook collegiale of onderlinge toetsing genoemd. Het is een methode om de kwaliteit van werken te verbeteren. Jezelf verbeteren door het werk te onderwerpen aan de kritische blik van collegae. De handelwijze van het Keurmerk is doorspekt met deze werkwijze. Voor de deelnemers uit zich dat in de peer review bijeenkomsten en in periodieke audits vanuit een onafhankelijke organisatie. Peer review geeft de mogelijkheid in een veilige omgeving je eigen vragen en zwakke punten voor te leggen aan collegae waardoor het leermoment  optimaal is.

Het Keurmerk faciliteert de mogelijkheid voor fysiotherapeuten om zich toetsbaar en transparant op te stellen. Fysiotherapeuten die hun collegae regelmatig vragen ‘Hoe doe ik het nu eigenlijk en wat kan ik nog beter doen?’

Via het Keurmerk maakt FysioMaarheeze inzichtelijk dat we actief met de kwaliteit van zorg bezig zijn. Wij laten aan patienten, zorgverzekeraars en overheid zien dat wij aantoonbaar werken aan echte inhoudelijke kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen.